member

00 Chisaki Odoh

5  Tomo Kusama

6  Yuichiro Sagane

7  Norifumi Noda

10 Takuya Ikeda

12 Shinichi Fujimoto

15 Kozo Takasago